Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy

Nabídka vzdělávacích kurzů je speciálně navržena pro školy s důrazem na aktuální potřeby ve vzdělávání. Každý kurz je pečlivě připraven a zaměřen na poskytnutí praktických dovedností a znalostí potřebných pro úspěšnou práci ve školním prostředí.

Cena za nabízené vzdělávací kurzy je 800 Kč bez DPH za účastníka za 4 vyučovací hodiny a 1.600 Kč bez DPH za 8 vyučovacích hodin při minimálním počtu 6 účastníků. Na úhradu těchto vzdělávacích aktivit lze od 1. 9. 2023 využívat prostředky poskytované MŠMT na další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci ostatních neinvestičních výdajů (ONIV), ze šablon Operačního programu Jan Amos  Komenský či Národního plánu obnovy. Po absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát ve formátu PDF nebo v tištěné podobě.

Firma ITZURO se zavázala podporovat zvířátka, a proto 20 % z ceny každého vzdělávacího kurzu je předáno charitativním organizacím, které pomáhají zlepšovat životní podmínky zvířat. Tímto krokem aktivně přispíváme k péči o naše němé přátele a vytváření lepšího prostředí pro jejich život.

VR základní

Vzdělávací kurz se zaměřuje na úvodní seznámení s VR brýlemi ClassVR, kdy po absolvování školení účastníci zvládají základní ovládání a nastavení brýlí, pracují s intuitivním portálem ClassVR, posílají 3D modely, VR scény, 360° obrázky a videa do náhlavních souprav a své nabyté znalosti využívají ve výuce.

Délka: 4 hod
Typ: prezenční
Cena: 800 Kč bez DPH / osoba

 

VR pokročilý

Vzdělávací kurz se zaměřuje na podrobnější seznámení s VR brýlemi ClassVR. Po absolvování školení účastníci zvládají ovládání a nastavení brýlí, využívají QR kódy pro jejich připojení k wifi a spouštění výukových materiálů v nich, pracují s portálem ClassVR, vyhledávají a vytvářejí sdílené seznamy pro jednotlivé předměty, orientuji se v nástrojích Avantis World Theme Park, ThingLink a CoSpaces.

Délka: 8 hod
Typ: prezenční
Cena: 1.600 Kč bez DPH / osoba

VR rozšiřující

Vzdělávací kurz se zaměřuje dle preferencí účastníků na podrobné seznámení s prostředím Avantis World Theme Park a jeho využití při výuce v jednotlivých předmětech žáky pracující s VR brýlemi, PC a mobilem, nebo  na vytváření vlastních VR materiálů s využitím 360 kamer, snímků Street View a aplikací ThingLink a CoSpaces.

Délka: 4 hod
Typ: prezenční
Cena: 800 Kč bez DPH / osoba

Edukační robotika základní

Vzdělávací kurz je určen učitelům, kteří se teprve seznamují s robotickými technologiemi. V kurzu se účastníci seznámí s možnostmi robotických sad dle vybavení školy (VEX 123, VEX GO, VEX IQ, Lego Wedo, BeeBot nebo Ozobot), naučí se základy programování a práce s roboty. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni porozumět základním principům robotiky a programování, programovat jednoduché úkoly a projekty a začlenit základní robotické technologie do výuky a vytvářet jednoduché vzdělávací aktivity.

Délka: 4 hod
Typ: prezenční
Cena: 800 Kč bez DPH / osoba

Edukační robotika pokročilý

Vzdělávací kurz je vhodný pro učitele, kteří již mají zkušenosti s robotickými sadami a chtějí své dovednosti dále rozvíjet. Účastníci se naučí pokročilé programovací techniky a budou pracovat na složitějších projektech a aplikacích pro roboty dle vybavení školy (VEX 123, VEX GO, VEX IQ, Lego Wedo, BeeBot nebo Ozobot). Po absolvování kurzu budou účastníci schopni navrhovat a realizovat komplexní robotické projekty pro výuku, řešit složité problémy spojené s používáním robotů ve výuce a poskytovat kreativní řešení.

Délka: 8 hod
Typ: prezenční
Cena: 1.600 Kč bez DPH / osoba

Edukační robotika rozšiřující

Vzdělávací kurz se zaměřuje na individuální požadavky účastníků pro práci s robotickou sadou dle vybavení školy (VEX 123, VEX GO, VEX IQ, Lego Wedo, BeeBot nebo Ozobot) jako je např. navrhování a realizování složitých robotických projektů, programování pokročilých funkcí a algoritmů pro roboty s využitím různých programovacích jazyků a prostředí nebo vytváření interaktivních učebních materiálů pro výuku.

Délka: 4 hod
Typ: prezenční
Cena: 800 Kč bez DPH / osoba

Moderní ICT ve školách

Vzdělávací kurz je plně přizpůsobitelný potřebám účastníků a zaměřuje se na specifické potřeby školního prostředí. Nabízí širokou škálu témat, např.: Práce s PC – pro efektivní využití pro výuku a administrativní činnost; Google Apps – využití pro vzdělávací proces, spolupráci a organizaci práce; E-learning – využití Google Classroom nebo LMS Moodle. Práce s Chromebooky – správa a efektivní využití ve výuce; Interaktivní tabule a displeje – využití interaktivních technologií pro zvýšení zapojení žáků ve výuce; Sítě ve školách – bezpečnost, monitoring a řízení školních sítí.

Délka: 4 nebo 8 hod
Typ: prezenční
Cena: 800 nebo 1.600 Kč bez DPH / osoba

Badatelská výuka s PASCO základní

Vzdělávací kurz je určen učitelům, kteří se teprve seznamují se systémem PASCO. V kurzu se účastníci seznámí se základními funkcemi systému PASCO včetně ovládání senzorů. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni manipulovat s jednotlivými senzory, orientovat se v základech programu SPARKvue, připravit se na hodinu se systémem PASCO, vytvářet jednoduché experimenty a využívat základních výukových materiálů.

Délka: 4 hod
Typ: prezenční
Cena: 800 Kč bez DPH / osoba

Badatelská výuka s PASCO rozšiřující

Vzdělávací kurz je vhodný pro učitele, kteří mají základní přehled o možnostech systémem PASCO a chtějí jej efektivně používat ve výuce. Po absolvování kurzu uživatel bude ovládat manipulaci s jednotlivými senzory PASCO, znát pokročilé funkce programu SPARKvue, vytvářet komplexnější experimenty, využívat všech dostupných výukových materiálů, umět vytvářet vlastní výukové materiály a laboratorní protokoly z experimentů.

Délka: 8 hod
Typ: prezenční
Cena: 1.600 Kč bez DPH / osoba